DURGA KAVACH SANSKRIT PDF DOWNLOAD

Durga Kavach – with Sanskrit lyrics. 32 Namawali or 32 names of Mata Durga Paath or Vidhi to please Maa Durga in Hindi, Sanskrit and English. Do the paath . Find durga Kavach in Hindi, English, Sanskrit, Gujrati, Tamil and Marathi, also know the meaning and you can free download pdf version or print it. Durga Kavach Songs Download- Listen Sanskrit Durga Kavach MP3 songs online free. Play Durga Kavach in Sanskrit by Gundecha Brothers and download .

Author: Shalrajas Fenrigrel
Country: French Guiana
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 21 November 2012
Pages: 264
PDF File Size: 19.21 Mb
ePub File Size: 1.82 Mb
ISBN: 156-2-44709-820-3
Downloads: 61911
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Telar

Gulfyornaarsinghi cha Paadprishthhe tu Taijasee. Prateechyaam Vaaruni Rakshed Vaayavyaam Mrigvaahini. Hastyo Dandini Rakshedambika Changuleeshu cha. Bhoocharaah Khecharaash Chaiv Jaljaashchop Deshikaah.

Durga Kavach – with Sanskrit lyrics | KAVACH SANGRAH | Pinterest | Sanskrit and Durga

Romkoopeshu Kauberi Tvacham Vaageeshwari Tathaa. Devi Kalaa Bhavetasya Trailokye shwaparaajitah. Jai Shiv Omkara Shiv Chalisa.

Parmaishwarya Matulam Prapsyate Bhootale Pumaan. Trailokye Tu Sanxkrit Kavchenaavritah Pumaan. Braahmi Hans Samaaroodhaa Sarvaabharan Bhooshita. Aindri Gajsamaa Roodhaa Vaishnavi Garudaasana. Swayam me anekon kamiyan hone durga kavach sanskrit bavjood mai apne aap se itna durga kavach sanskrit kar sakta hun to fir doosron me thodi bahut kamiyon ko dekhkar unse ghrina kaisi kar sakta hun- anmol vachan, Swami Vivekanand Ji.

Adhare Chaamrit Kalaa Jihvayaam cha Saraswati. Paadaanguleeshu shree Rakshet Paadaadhastal Vaasini.

Durga Kavach | दुर्गा कवच | Meaning | Hindi |Benefits | Mp3

Brahm Raakshas Vetaalaah Kooshmaandah Bhairvaadayah. Udichaam Paatu Durga kavach sanskrit Aishaanyaam Shooldhaarini. Pretsansthaa tu Chamunda Vaarahi Mahishaasanaa. Panchamam Skandmaateti Shashtham Kaatyayneeti cha. Praanaapaanau tathaa Vyaanmudaanam cha Samaankam. Nashyanti Vyadhyan Sarve Lootavisfot Kaadayah.

Greevaayaam Bhadrakaali cha Prishthvanshe Dhanurdhari. Shankhini Chakshushor madhye Shrotrayor Dwaarwaasini.

Durga Kavach

Sharanyetra Ambike Gauri Narayani Namostute. Rakt majaa Vasaa maansaanyasthi Medaamsi Paarvati. Jeeved Varshshatam Saagram pamrityu vivarjitah.

Saptamam Kaalraatriti Mahagauriti Chaastamam. Janghe Mahaabalaa Rakshet Sarvakaam Pradaayini. Divyaastu Kavacham Punyam Tachhrinushva Mahaamune.

Katyaam Bhagwati rakshejjaanuni Vindhyavaasiniornar. Asti Guhyatamam Vipra Sarva Bhootopkaarkam.

Pootna Kaamika Medhhram Gude Mahishwaahini. Mahaabale Mahotsaahe Mahaabhay Vinaashini. Padmekam Na Gachhetu Yadee chhechhubh Maatmanah. Antariksh charaa ghoraa Daakinyashch Mahaabalaah.

Kavchenaavrito Nityam Yatra Yatraiv Gachhati. Uttaanyetaani Naamaani Brahmanaiv Mahaatmana.

Nabhau cha Kaamini Rakshed Guhyam Guhyeshwari tathaa. Nakhaan Danshtraakaraali cha Keshaansh chaivordhva Keshini. Vajrahastaa cha me Rakshetpraanam Kalyaanshobhana. Tritiyam Chandraghanteti Kushmaandeti Chaturthakam.